srbi u australiji

SRBI U AUSTRALIJI

Marko Lopušina, Dušan Lopušina
Kada su se sredinom juna 2013. godine u Beogradu susrele ambasadorka Australije doktorka Helena Studert i doktorka Slavka Drašković, direktor Kancelarije za dijasporu, lako su se u službenom razgovoru o Srbima u Srbiji i na Petom kontinentu složile da je srpska dijaspora veoma važan faktor u povezivanju dve zemlje. Tada je ambasadorka dr Helena Studert izrekla i jednu, reklo bi se, sa australijskog aspekta, vrlo pozitivnu ocenu o Srbima u Australiji: Srpsku zajednicu u Australiji karakteriše nagli razvoj i uspon generacija mladih i obrazovanih ljudi, koji su veoma dobro integrisani.
Pošalji