srbi na korzici

SRBI NA KORZICI

Zoran Radovanović
Kada se rat završio i Francuska, sa svojom Korzikom, brojala je svoje mrtve: porodice su bile desetkovane, a na kraju rata navedena je brojka od 48.000 mrtvih na Korzici, iako nisu ubrajani mnogi koji su se vratili sa fronta i koji su kasnije umirali od posledica zadobijenih rana.
Ove, 2014. godine, Francuska i Srbija sa svojim saveznicima obeležavaju 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Ova knjiga treba da bude podsećanje, nama potomcima, na stradanje naših predaka, njihovu zajedničku borbu, herojstvo i slavu. Tekstovi i slike iz knjige pokazuju koliko je rodoljublje uloženo za slobodu otadžbine.
Pošalji