srbi kao ljubavnici

SRBI KAO LJUBAVNICI

Jasmina Ana
Srbi kao ljubavnici Jasmine Ane je uzbudljiva priča o muško-ženskim odnosima. Šta žene zapravo žele i ima li još uvek pravih muškaraca su pitanja na koja Jasmina Ana daje odgovore.

Svi smo početnici u drevnom, večitom svetu. Sopstvenu mudrost nosimo u genima, kao sudbinu, kao vrelu ili hladnu krv.Saga o muškarcima postoji izgovorena ili prećutana u zavisnosti od koliične laži na koju smo osuđeni.
Ali muškarci, konačno treba da nauče da čitaju između redova !
Žene koje u ženskim ložama, ogovaraju muškarce, govore da muškarci iščezavaju, da ih više nema, u stvari, čekaju svog konjanika, svog pravog muškarca, koji će sve to da demantuje.

Pošalji