spremni za život škola istinska priprema za svet odraslih

SPREMNI ZA ŽIVOT: ŠKOLA: ISTINSKA PRIPREMA ZA SVET ODRASLIH

Dajen Tavener

Šta je ono što zaista želimo da naša deca nauče u školi? Šta je to zaista dobra srednja škola koja će pripremiti učenike za realan život i svet koji ih očekuje? Kako učenik srednje škole može da zaključi ko je i šta želi u životu? Koje veštine je potrebno da neko ima npr. u ekonomiji koja se brzo menja? Kako uspostaviti zdravu i konstruktivnu saradnju škole i roditelja?

Dajen Tavener, jedan od pionira nove vizije obrazovanja u Americi i osnivač mreže državnih škola Samit (2003) u knjizi je, gotovo hronološkim redom podelila sa čitaocima svoja iskustva u stvaranju Samita – iskustva koja je imala u drugim školama, motive da unese ključne promene u nastavni proces, uspone i padove na tom putu. Temeljni pristupi na kojima se insistira u Samitu su učenje u realnom svetu i na osnovu rada na projektima, samousmeravanje, kritičko razmišljanje, saradnja i podsticanje radoznalosti.

Osnovno polazište pedagoškog rada u ovoj školi je uverenje da sva deca mogu biti uspešna, ali da je neophodna i briga o svakom učeniku i uverenje da ocena ne opisuje učenika nego njegov nivu savladavanja neke veštine. Dokaz uspešnosti Samita je podatak da 99% njihovih učenika bez problema upisuje fakultete. Knjiga predstavlja pravu i korisnu mapu sa neophodnim smernicama za nastavnike, roditelje, pedagoge ali i učenike.

• Kako u školi steći akademska znanja i veštine iz realnog života?
• Kako da znam da je moje dete spremno za život?
• Šta je učenje samousmeravanjem, a šta produktivni neuspeh?
• Pet moćnih načina ponašanja: promena strategije, traženje izazova, istrajnost, odgovor na prepreku i traženje pomoći
• Šta je Učionica kao kod kuće, a šta Kafić za učenje?
• Gradivni blokovi za učenje – 16 navika za postizanje uspe

Pošalji