novo
sporazum iz vašingtona i pravni poredak

SPORAZUM IZ VAŠINGTONA I PRAVNI POREDAK

Goran Đorđević, Isak Davidov
Studija "Sporazum iz Vašingtona i pravni poredak" predstavlja pravnu analizu ovog sporazuma s aspekta međunarodnog javnog prava, sudske prakse međunarodnih sudova i ustavnog prava.

Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je sporazum iz Vašingtona izmenio postojeću, ne samo faktičku nego i pravnu situaciju. Dovoljno je podsetiti na sporazume koji su potpisani nakon 04. septembra 2020. godine. Prema tome, ovim se aktom na opšti način uređuje i menja postojeća objektivna situacija koja je već regulisana u okvirima važećeg pravnog poretka. Akt „Ekonomska normalizacija“ od 04. septembra 2020. godine predstavlja opštu normu kojom se na obavezujući način uređuju odnosi u više različitih, konkretno navedenih objektivnih situacija, koje su proizvele i objektivne i subjektivne promene u okviru postojećeg pravnog poretka.

Pošalji