speculum drugog žena

SPECULUM DRUGOG: ŽENA

Lis Irigare
Podelite:
Luce Irigaray istražuje pojam žene kao "Drugog". Irigaray tvrdi da žene u zapadnoj patrijarhalnoj kulturi funkcionišu kao ogledala za muškarce. Naslov prvog dela je sugestivan: Speculum je instrument kojim se ginekolozi služe pri pregledu unutrašnjih organa ženskog tela , instrument moći koji žene čini objektima od interesa. Svet se usredsređuje na "muškarca" kao subjekta. Svako drugi je marginalizovan ili učinjen objektom za njegovu upotrebu. Irigaray kaze da žena "još uvek ne postoji" jer je nas diskurs nesposoban da predstavi ženu drugacije nego kao negativan odraz muškarca.
Pošalji