spasenje

SPASENJE

Mišo Gaćinović
Mišo Gaćinović piše: pjesme, eseje, priče, romane...
Objavio je dvadesetak eseja o pjesnicima na talasima Radio Budve; zbirke pjesama: Oaza, Pjesme, Čudesni svijet, Knjiga o Potopu, Na bijelome hljebu, Čitanka šahovska i Iz nade rosa; zbirku priča Plač nad Slobodom; romane Tajna, Dolazimo... i odlazimo... i Bolnica.
Priprema za štampu eseje, probrane i nove pjesme.
Pošalji