spas komplet

SPAS - KOMPLET

Isidora Bjelica
Podelite:
Ne postoje čudotvorci niti čarobni lek, ali spas postoji. U našim je rukama.
Ispis Isidorinog traganja za smislom i ljubavlju tokom suočavanja sa teškom bolešću. Trilogija Spas je istovremeno ambiciozni priručnik za sve koji žele da poboljšaju svoje zdravlje.


Spas

Brutalno iskren zapis sa ivice smrti.
Ništa, baš ništa na ovom svetu nije slučajno i sve se dešava sa razlogom...
Spas je moja lična mala inicijacijska knjiga, moja golgota, put mog telesnog stradanja i napor ka duševnom vaskrsenju...
Pošalji