sofokle i njegova antigona

SOFOKLE I NJEGOVA ANTIGONA

Gordan Maričić
Sofokle i njegova Antigona je naučna monografija u kojoj Gordan Maričić daje nov pristup tumačenja Sofoklove heroine. U suštini, on Antigonu prikazuje ne samo kroz književno-teorijsku, već i kroz društveno- istorijsku i kulturološku prizmu, detaljno tumačeći mit u antičkoj i savremenoj drami.

“Ono što ova naučna monografija donosi jeste nov pristup i obilje tumačenja o Sofoklovoj heroini, ali i o drugim junacima njegovog dramskog opusa. Naime, Antigoni se pristupa, pored književno-teorijskog aspekta, iz društveno-istorijske i kuluturološke perspektive, uz detaljno tumačenje mita u antičkoj i savremenoj drami koja preuzima antičke motive, odnosno uz presek najistaknutijih svetskih obrada i adaptacija Antigone kroz vekove.”
Prof. dr Ifigenija Radulović

Pošalji