sociologija nauke mertonovski i konstruktivistički programi
2.640 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SOCIOLOGIJA NAUKE - MERTONOVSKI I KONSTRUKTIVISTIČKI PROGRAMI

Marko Škorić
Podelite:
Knjiga se sastoji iz uvoda, četiri poglavlja, zaključnih razmatranja i spiska literature. U uvodnom delu raspravlja se o osnovnim epistemološko-m?todološkim problemima i sporovima u sociologiji (nauke). Prvo poglavlje posvećeno je nastanku i emancipaciji sociologije nauke. Ono započinje pregledom optimističkih shvatanja nauke u SSSR-u, SAD i Nemačkoj u prvoj polovini dvadesetog veka, a potom se analizira neadekvatnost pozitivističkog shvatanja nauke. Nakon toga ukazuje se na izvore relativizma u klasičnoj filozofiji nauke koji postaje dominantna orijentacija konstruktivističkih sociologa.
Pošalji