socijalni i negativni socijalni akti

SOCIJALNI I NEGATIVNI SOCIJALNI AKTI

Gilbert Rajl, Adolf Rajnah
Podelite:
Mi ljudi zaista nemamo problema da izrazimo svoje socijalne akte dok god pretpostavljamo da biće kome ih upućujemo može direktno da ih dokuči.
Adolf Reinach

Interesantna je ona vrsta akata (ukoliko to jesu akti) koji predstavljaju akterovo namerno nečinjenje određenih radnji.
Gilbert Ryle
Pošalji