socijalna istraživanja

SOCIJALNA ISTRAŽIVANJA

Milosav Milosavljević
Ova knjiga nastala je iz potrebe da se studentima socijalnog rada i socijalne politike, kao i studentima drugih srodnih usmerenja, približe savremena shvatanja i iskustva metodologije istraživanja primerena ovim oblastima nauke i prakse. Naime, praksa obrazovanja za socijalnu politiku i socijalni rad pokazuje da se metodologija najčešće sadržinski odnosi na opšte metode društvenih nauka, sociologije ili politikologije. Kao što će u uvodu knjige biti objašnjeno, glavni uzrok ovakve situacije jeste opšta teorijska i metodološka nerazvijenost socijalnog rada i socijalne politike kao naučnih disciplina, a time, neposredna zavisnost i vezanost za razvijenije opšte ili srodne nauke.
Pošalji