smij se u inat svemu

SMIJ SE U INAT SVEMU

D. I. Zoranić
"Smij se u inat svemu" D. I . Zoranića, knjiga je pre svega o prijatelsjtvu, ljubavi, motivaciji i životu iz nekog drugog ugla, sa fokusom na ljudski faktor i generalno neshvaćene jedinke, posebno žene.

Knjiga o o ljubavi, životu i motivaciji, iz nekog ugla koji većina razumije, s fokusom na realnost i motivaciju na promijene, i ljubavi prema ljudskom biću, a posebno ženi, koja je generalo neshvaćena i često zanemarna i još uvijek daleko od ravnopravnosti.
– Ljubav je u nama, u svemu i odgovor je na sva pitanja.
– Voli sebe. Nađi svoj život. Nađi svoj mir.

Pošalji