slovenska rosa

SLOVENSKA ROSA

Manojle Gavrilović
Već četiri decenije, na svoj osoben način, peva Manojle Gavrilović. Sva od lirske muzike, s trepetima prirode na jednoj a narodne lirske i epske melodije na drugoj strani, Gavrilovićeva poezija ispunjena je začaranim prostorima drevnog slovenskog duha naporedo sa srpskom istorijskom i mitskom pozornicom – svetitelja i junaka koji kruže, lete, pevaju. Zrače u svekolikim bojama lirske duše.
Pošalji