slova od kovanog gvožđa

SLOVA OD KOVANOG GVOŽĐA

I. Ivanji
U romanu "Slova od kovanog gvožđa" Ivan Ivanji kombinuje neke od tema kojima je kao autor nadublje posvećen i po kojima je lako prepoznatljiv u kontekstu naše savremene proze. "Slova od kovanog gvožđa" mogu se čitati kao roman o odrastanju i sudbini jednog umetnika, kao roman o istorijskim silama i tragizmu epohe, u jednom važnom sloju to svakako jeste i roman o holokaustu, a takođe jeste i ratno-političko-špijunski triler, čime se Ivanji još jednom potvrđuje kao književni majstor čija bogata i raznovrsna paleta izražajnih registara ima malo premca ne samo danas, nego i u istorijskom razvoju našegromana. Prevashodni kvalitet na koji je Ivanji odavno navikao svoje čitaoce, besprekorno vođenu priču koja se odlikuje uzbudljivošću i životnom uverljivošću... sve ćete to naći i u romanu "Slova od kovanog gvožđa".
Pošalji