slončicu je strah od vikanja i kazne

SLONČICU JE STRAH OD VIKANJA I KAZNE

Tatjana Gjurković, Tea Knežević

Slikovnica „Slončicu je strah od vikanja i kazne“ je terapeutska priča koja se bavi problemom dečjeg straha od kritike, vikanja, burnih reakcija odraslih i kažnjavanja. Kroz jednostavnu priču i životinjske likove deca će prepoznati sopstvenu situaciju i emociju koja straha koja se zbog nje javlja. Slikovnica sadrži i dodatak za roditelje, vaspitače i druge stručnjake u obrazovanju dece koji će im pomoći da bolje razumeju ponašanje deteta, zadovolje njegovu emocionalnu potrebu koja stoji u sonovi straha i pomognu mu da nauči da reguliše to neprijatno osećanje.

Sva deca doživljavaju strah pa se to smatra normalnim delom detetovog razvoja. Bez obzira na to čine li se odrasloj osobi detetovi strahovi realni ili ne, za dete su oni su uvek realni i na odraslima je da pronađu način kako da se dete ponovno oseća sigurno i zaštićeno uz njih. Kako se detetova mašta isprepliće s realnošću, posebni je važno da roditelj (i/ili druga odrasla osoba koja odgaja dete) pomogne detetu da se nosi sa strahom, da ga smiri, da mu pruži podršku uz pomoć fizičkoga kontakta i umirujućih riječi.

Pošalji