slobodan pad amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede
1.584 rsd1.980 rsd
Ušteda 396 rsd (20%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SLOBODAN PAD - AMERIKA, SLOBODNA TRŽIŠTA I SLOM SVETSKE PRIVREDE

Džozef E. Stiglic
Podelite:
Slobodan pad – novo delo nobelovca Džozefa Stiglica je, po našem mišljenju, više od sjajnog teorijsko-empirijsko-ekonomskog dela. Ono je anatomija savremenog društva, koje se nalazi u opasnoj ekonomsko-finansijskoj, socijalnoj, političkoj, pravnoj, ekološkoj i moralnoj krizi – koja preti slomom i padom, sa nesagledivim posledicama na čoveka i njegovu egzistenciju.
U ovom delu, ali i u prethodnim (Protivrečnosti globalizacije), Stiglic se predstavlja kao vrstan ekonomski antropolog. On analizira Homo oeconomicus-a („trijumf pohlepe nad razumom“) i društveni sistem („velika američka pljačka“), koji mu omogućuje razvoj i razmah, koji ga vodi u krize i propast.
Pošalji