slobodan cica perović

SLOBODAN CICA PEROVIĆ

Željko Simić
Koncentrišući se na neke od ključnih filmskih naslova jugoslovenske kinematografije i TV produkcije, Željko Simić unutar poglavlja paradigmatičnih za čitanje Perovićevih filmskih, a svakako i pozorišnih uloga, svojom preciznošću ostavlja čitaoca zatečenim. Slobodan Cica Perović predstavlja studiju o jednom glumcu kakvu do sada nismo sreli, ovakav "udžbenik" o glumačkom postupku građenja uloge kod nas je do sada bio nepoznat.
Podelite:

Drago mi je što mogu da zaključim: ova knjiga autentičnog erudite jeste hommage Slobodanu Cici Peroviću, ali je istovremeno i izraz stišanog, istančanog poštovanja prema glumačkoj, i svakoj drugoj umetnosti. Ne mogu a da ne primetim: ova neobično studiozna knjiga Željka Simića liči na onog kome je posvećena: „nije laka“ za čitanje – duboka je i mudra! Poznavajući ga dobro, ili, preciznije, onoliko koliko je to bilo dostupno - ja osećam sa velikom izvesnošću da bi se njoj Slobodan Cica Perović obradovao. Nisam siguran da bi tu radost i ispoljio, izrazio tako da bude svima vidljiva: cela njegova glumačka umetnost, to ova knjiga silovito dokazuje, živela je, i još uvek živi - „iznutra“, tamo gde svetlosti nema, ali gde biće prebiva. Đorđe Kadijević

Koncentrišući se na neke od ključnih filmskih naslova jugoslovenske kinematografije i TV produkcije, Željko Simić unutar poglavlja paradigmatičnih za čitanje Perovićevih filmskih, a svakako i pozorišnih uloga, svojom preciznošću ostavlja čitaoca zatečenim. Ovakvu studiju o jednom glumcu do sada nismo sreli, ovakav (usudiću se da kažem) udžbenik o glumačkom postupku građenja uloge u nas je do sada nepoznat. Verujem da on može naći plodno tlo ne samo među nama koji smo - srećnom zvezdom obasjani zajedno sa autorom ove knjige - bili u prilici da i uživo pratimo Perovićeve uloge, već i među svima onima koji u svet glume tek treba da zakorače, bilo kao budući stožeri ove umetnosti ili pak kao njena publika.Svetozar Cvetković

Pošalji