šljiva

ŠLJIVA

Prof. dr Evica Mratinić
Šljiva je na ovim područjima jedna od najpoznatijih i najpopularnijih vrsta voća, spada u grupu koštunjavog voća. Šljiva vrlo rano cveta i osetljiva je na prolećne mrazeve, zato je veoma važno odabrati dobar teren za uzgoj.

Za uzgoj šljive preporučljivo je odabrati teren nagnut na južnu stranu zbog što duže osvetljenosti, smer redova sever-jug će takođe osigurati bolju osvetljenost, dok ravnce i udoline nisu pogodne za uzgoj šljive. Na brežuljcima je temperatura ujednačenija, pa je manja mogućnost pojave mraza. Potrebno je dobro pripremiti tlo, usitniti ga i poravnati. Sadnja se obavlja u proleće ili jesen kada biljka miruje. Ukoliko je moguće, preporučljiva je jesenja sadnja.

Iz sadržaja knjige "Šljiva"

Proizvodnja šljive u svetu
Morfologija šljive
Ekologija šljive
Fiziologija šljive
Sistematsko mesto i preci sorti šljive
Podloge za šljivu
Podizanje zasada šljive
Tehnologija gajenja šljive
Berba šljive
Čuvanje plodova šljive
Hranljiva i upotrebna vrednost plodova šljive
Prinos i rentabilnost gajenja

Pošalji