slikovnica sa nalepnicama veterinar

SLIKOVNICA SA NALEPNICAMA - VETERINAR

BALLON BOOK

Slikovnica sa nalepnicama - Ja sam veterinar - namenjena je deci od 4-8 godina sa ciljem da se deca upoznaju sa raznim zanimanjima, u ovom slučaju sa zanimanjem veterinar.

Rešavajući zadatke i bojeći ono što nedostaje na slikama, Vaše dete će da nauči šta sve radi veterinar.

Osim toga vežbaće motoričke veštine i logičko zaključivanje.

Nalepnice koje se nalaze na prvoj i poslednjoj strani slikovnice i koje treba da se zalepe na odgovarajuća mesta doprineće da ova slikovnica deci bude još zanimljivija.

Pošalji