makart
slepilo i kapital
891 rsd990 rsd
Ušteda 99 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SLEPILO I KAPITAL

Mark Lošonc
Podelite:
„Slepilo i kapital“ je zbirka filozofskih studija Marka Lošonca napisana povodom 200-godišnjice Marksovog rođenja. Polazeći od nekoliko Marksovih navoda iz „Kapitala“ u kojima se varira motiv slepila, Mark Lošonc razvija čitavu fenomenologiju gledanja pozivajući se na bogatu filozofsku tradiciju od mitološkog poimanja i Platona pa do Žan-Lika Mariona. Svetlost koja zaslepljuje predstavlja glavnu metaforu pomoću koje se konceptualizuje kako logika kapitala, tako i ideologija koja proističe iz nje. Prevashodno je reč o kapitalizmu kao našem svakidašnjem 20iskustvu koje se koleba između pojavljivanja i ne-pojavljivanja.
Pošalji