slavuj i ti

SLAVUJ I TI

Hose Anhel Valente
Podelite:
„Predmet pesme“

Stavljam te ovde
okruženu imenicama: lutam.

Stavljam te ovde ograđenu
rečima i oblacima: zbunjujem sebe.

Prikradam ti se poput lopova: ti me dozivaš,
u svojim granicama tačna, u
svojoj tačnosti skladna.

Vraćam se.
Napipavam
(oko je varljivo)
dok ne dokučim formu. Ponavljam je,
zakopavam je u sebi,
zaboravljam je, pričam
o opštim mestima, stavljam
svoj život na raskršće:
ne čuvam sopstvenu tajnu.

Ti miruješ
i ja te delim, sve dok
jednog običnog dana ne baneš
zaodenuta atributima
jasnoće, iz sopstvene
izvorne besprekornosti.


Hose Anhel Valente (1929-2000) bio je španski pesnik, esejista i prevodilac. Za svoje poetsko stvaralaštvo dobio je najuglednije nagrade: Adonais, Nagradu kritike za 1980, Princ od Asturije za književnost, Nacionalnu nagradu za poeziju čak dva puta, Nagradu kraljica Sofija za iberoameričku poeziju.

Kao naslednik španske mističarske tradicije, Hose Anhel Valente u sebi sažima tu raskošnu istorijsku i kulturnu tradiciju, ali i njene filozofske tendencije, stvarajući tokom svog plodonosnog književnog delovanja sve dublje i složenije tekstove.

Slavuj i ti predstavlja izbor iz Valenteovog celokupnog pesničkog opusa. Zamišljen kao otvorena antologija ovaj izbor prati pesnikovu intuiciju o sopstvenom stvaralaštvu kao o kontinuitetu pesme koja bi mogla da nestane samo s njegovom smrti.

„Hose Anhel Valente je maestro reči u svoj njenoj punoći i nezaobilazna referenca za poeziju i misao XX veka.“

– Alberto Eskarpa
Pošalji