slatka je muzika

SLATKA JE MUZIKA

Dragan Lakićević
U Lakićevićevoj najnovijoj zbirci priča "Slatka je muzika" prepliću se čudne sudbine pisaca, lektora, akvizitera, čitalaca, čime se nastavlja niz neobičnih karaktera iz zavičaja i sa periferije Beograda iz prethodnih knjiga.
"Najveći broj priča je u tehnici skaza gde junaci i objašnjavaju sebe. Otuda žargona, slenga, nekih dijalektizama, i takozvane orkestracije jezika mojih junaka", kaže pisac.
Pošalji