skriveni federalizam

SKRIVENI FEDERALIZAM

Bojan Kovačević
Podelite:
Bojan Kovačević na ubedljiv i jasan način upoznaje čitaoca sa složenošću i međuzavisnošću odnosa federalizma, slobode i demokratije u Evropskoj uniji. Pri tome je njegov osnovni argument da EU ne predstavlja međunarodnu organizaciju „čiji su suvereni gospodari države koje su je stvorile, već jednu novu zajednicu koja poseduje sopstvena ’suverena prava’ i čije subjekte čine građani država članica“ (Kovačević).
Pošalji