skriveni čovek

SKRIVENI ČOVEK

Bojan Jovanović
U tesktovima objedinjenim pod zajedničkim naslovom Skriveni čovek Bojan Jovanović se bavi različitim antropološkim fenomenima koji oblikuju čovekovu duhovnost, ali i svekoliku praksu. Kao istovremeno i racionalno i iracionalno biće, čovek je u nemogućnosti da razume i shvati svu kompleksnost sveta, doživljavao tajne prirodne realosti kao njihovo skrivanje pred njegovom znatiželjom. „Verujući da iza vidljivih pojava, postoje nevidljive sile, a iza konačnog beskonačni svet, čovek je, imajući u vidu i tu metafizičku realnost, oblikovao svoju duhovnost i etos. U komunikaciji sa
Pošalji