školovanje srca učenje emocionalne pismenosti

ŠKOLOVANJE SRCA - UČENJE EMOCIONALNE PISMENOSTI

Klod Stajner
Svi artikli na ovoj akciji su na jedinstvenom popustu od 20%.
Klod Stajner je klinički psiholog i transakcioni analitičar, godinama se bavi psihologijom emocija i razvio je trening emocionalne pismenosti. Kao jedan od najbližih saradnika Erika Berna bitno je doprineo razvoju transakcione analize (dva puta dobio naučnu nagradu Erik Bern).
U ovoj knjizi nam otkriva da je je srce centar inteligencije (Z. Milivojević), uči nas kako da spojimo srce i mozak, kako da školujemo srce, ukazuje na tipične emocionalne greške, razotkriva kako ljudi ekonomišu sa primanjem i davanjem ljubavi i uči nas kako da utičemo na emocionalni razvoj drugih i na koncu, kako da nas trening emocionalne pismenosti učini boljim.

KAKO SPOJITI SRCE I MOZAK?
Pošalji