škole crtanja kod srba

ŠKOLE CRTANJA KOD SRBA

Dušan Škorić
Pregled istorije škola kod Srba i političke i ekonomske klime koja je iznedrila crtačke škole na samom početku XIX veka. Pažnja je posvećena formiranju crtačkih škola, njenim kadrovima, opremljenosti, načinu rada, predlošcima i tematici.
Knjiga sadrži izbor ilustracija najzanimljivijih radova polaznika crtačkih škola, rezime na nemačkom jeziku i registar.
Pošalji