škola preporoda

ŠKOLA PREPORODA

Momčilo Mićović
Iskustvo me je ubijedilo da je naša škola, posebno na nivou obaveznog školovanja, previše teoretska, knjiška, a premalo praktična, životna. Kao da je radi same sebe, odnosno teoretskog znanja, a ne samog života. Školski programi su preambiciozni i samo onaj manji broj djece, ljubitelja knjige, može da ih prati, ali nijesu ni za njih dobri. Većina učenika se muči da ih savlada, kao što se muče i nastavnici da ih približe njima. Umjesto poželjne radne atmosfere u učionici, ozarene radošću učenja, stvara se konfliktna situacija na relaciji učitelj-đak, koja, razumije se, ne dozvoljava ni očekivanu realizaciju programa
AUTOR
Pošalji