skloni ljubavi

SKLONI LJUBAVI

Tijana M. Đerković
Skloni ljubavi je balkanska saga o tri generacije crnogorske porodice Vukovića tokom sto dvadeset godina srpske istorije. Ispričana je ritmom koji oponaša proticanje života: čas je grozničav i osvetljen zracima bezrazložne sreće, čas osenčen velikim i strašnim događajima koji mu drastično menjaju tok.
To nije priča o ratovima i sukobima, niti o stradanjima i mržnji. Istorija je tu tek kulisa na kojoj se ispisuje bezuslovna ljubav prema životu, uprkos izdajama, niskim udarcima i porazima. Jer, posle svih bitaka ipak ostaju one mrvice sreće što mogu da nahrane srce.
Tijana M. Đerković je za knjigu Skloni ljubavi dobila 2014.
Pošalji