skinuti maler

SKINUTI MALER

Roland Orčik
Podelite:

Dvojezično mađarsko-srpsko izdanje biblioteke Trgni se! Poezija! odabranih i nagrađenih učesnika Beogradskog međunarodnog festivala poezije i knjige.

Preveli sa mađarskog Roland Orčik, Marko Čudić i Sava Babić

KOMENTAR

Čatova1 precizna dijagnoza o Maleru:

„Bio je strpljiv do okrutnosti.” Jer muzika je

poput spasenja –

opijum

protiv postepenog propadanja materije.

Međutim kod Čata se kvari Gustavova Budimpešta:

odnos,

kao strpljenje u ogledalu okrutnosti,

nije prost kao pasulj,

nego ambivalentan:

Maleru je godila, a i nije,

peštanska bombona sa konjakom. No gde god da je šmugnuo,

navika je delila karte. Muzika je bila štenara,

u koju se poput šantavog psa povukao.

Preveo sa mađarskog Roland Orčik

1 Geza Čat (Csáth Géza, 1887-1919), mađarski književnik, lekar, muzički

 

Pošalji