škart

ŠKART

Zorica Mihajlović
Knjiga Škart Zorice Mihajlović oslikava pun životni detalj koji nam razjašnjava životnu intrigu Sare Aksentijević koji čitaocu ostaje i iza čitanja. Sve ono što je Saru pokretalo i što joj je davalo snagu bila je njena mržnja i žudnja za životom. Opstaje ova napomena romana kao suvi kalendarski pečat.
Podelite:

Sve ono što je Saru pokretalo i što joj je davalo snagu bila je njena mržnja i žudnja za životom. Opstaje ova napomena romana kao suvi kalendarski pečat. Ima istine u tome da si ti taj koji odlučuje da li je nesrećan ili nije. Umeti se snaći u tome da ti je kadkad i ništa veliko bogatstvo, shvatićeš koliko si moćan u sebi samom, ma koliko priznao da si i moćno nemoćan pred zatečenim stanjem. Upravo o tome govori poligonija ovog romana. Ma koliko da je ovaj roman ispisan u osmehu žučne gorčine, iza oporih rečenica ostaje neka fina lekovitost koja razjašnjava jedno putovanje kroz život, a to putovanje deluje kao magičan dah neke vrele, tajanstvene žudnje.Svet jeste sav u prepletu naših snova i mašte, otuda valja se suočiti sa stvarnošću, i živeti, a za tako nešto potrebna je smelost i rizik koji je, kako god okrenuli, uvek na dobitku. To je ta mera za meru, da parafraziram umnog Šekspira, od koje je satkan i ovaj roman u celini. Pun životni detalj oslikan rukom Zorice Mihajlović razjašnjava nam životnu intrigu Sare Aksentijević, a u razgovornom šlagvortu romana koji u čitaocu opstaje i iza čitanja.Milutin Ž. Pavlov

Pošalji