sistemi automatskog upravljanja
818 rsd880 rsd
Ušteda 62 rsd (7%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Branko D. Kovačević, Željko M. Đurović
Podelite:
Materijal izložen u knjizi u potpunosti odgovara nastavnom planu i programu predmeta Sistemi automatskog upravljanja I i koncipiran je tako da pokriva i materiju koja se izlaže studentima na odsecima za Elektroniku i Telekomunikacije i informacione tehnologije, kroz istoimeni izborni predmet.Knjiga je podeljena u pet tematskih celina: modeliranje komponenti sistema upravljanja, karakterizacija ponašanja sistema, stabilnost sistema, vremensko-frekvencijska analiza i sinteza sistema.
Pošalji