singidunum rimski vojni logor

SINGIDUNUM - RIMSKI VOJNI LOGOR

Stefan Pop-Lazić
Podelite:
Saznajte kako su živeli stanovnici naselja i vojnog logora Singidunuma! I još nešto o pravilima pri izgradnji logora, koliko je vojnika bilo smešteno u logoru, ko je diktirao modu i kakav nakit se cenio, šta je bio simbol legije, u kakvom posuđu su se čuvale namirnice...
Pošalji