sila dobrote

SILA DOBROTE

Danijel Goleman
Psiholog i naučni kolumnista, Danijel Goleman, je prijatelj Dalaj-Lame i na njegov nagovor piše knjigu Sila Dobrote o ovom duhovniku i njegovom planu pretvaranja unutrašnjeg saosećanja u spoljašnje. U pitanju je ukidanje granica religije, teritorija, nacija, bogatih i siromašnih... Dalaj-Lama ima za cilj da spase našu planetu, da nasilje zameni dogovorom i da uči nove generacije empatiji. Ovaj veliki vizionar se obraća narodu kao običan čovek i time pridobija ljude širom sveta svojom plemenitošću i visokim ciljevima zarad dobrobiti čovečanstva.

Jedinstveni manifest Dalaj-Lame (Tenzin Gjatso), 14. po redu vrhovnog tibetanskog verskog i političkog poglavara, o sadašnjem čovečanstvu kome nedostaje saosećanje i moralna odgovornost. Dodeljivanje Nobelove nagrade za mir 1989. (a čiji je novčani deo, kao i svaki drugi dobijeni novac, razdelio drugima) poslužilo mu je samo kao veći megafon kojim se još dalje i šire čula njegova vizija o boljem svetu, mapa puta u budućnost koja, uz sve više sledbenika, u praksi pokazuje da je moguća.

Pošalji