sezanova sumnja

SEZANOVA SUMNJA

Moris Merlo-Ponti
Podelite:
Posvećujući pažnju različitim umetničkim oblicima (vizualnim, plastičkim, književnim), Merlo-Ponti ne razmatra pojam lepog niti bi da razrađuje normativne kriterijume umetnosti. On ne teoretiše, nego analizuje strukture koje su u temelju izražajnosti i sazdaju neko delo i koje otkrivaju nepromenljive elemente. Pri tome, ovi ogledi obogaćuju naša razmatranja o jeziku, koji je u osnovi rada pisaca i umetnika.
Knjiga završava poslednjim Merlo-Pontijevim spisom, koji je napisao potkraj života.Oko i Duh je podjednako ispitivanje viđenja koliko i slikarstva.
Pošalji