sestre romanove

SESTRE ROMANOVE

Helena Rapaport
Prekinuti životi velikih kneginjica Romanovih
Premda ćemo možda pomisliti da o Romanovima sve već znamo, ova knjiga otkriva bezbroj manje obrađivanih ili čak nepominjanih podataka i odnosa; vrca od slikovitih detalja – dečjih bolesti, haljina i šešira, igara, smicalica, prvih ljubavi – i časti čitaoca obilnim ali vrlo promišljeno odabranim odlomcima iz pisama, dnevnika i sećanja. Pred nama se pomaljaju likovi ne četiri princeze već četiri devojčice, četiri devojke, četiri bolničarke... četiri mlade žene koje su svojim karakterima i predanošću humanom radu podjednako zasluživale da i same jednoga dana ponesu krunu.
Pošalji