septologija iii v ja sam neko drugi

SEPTOLOGIJA III - V: JA SAM NEKO DRUGI

Jun Fose
"Septologija III - V: Ja sam neko drugi" Juna Fosea tvori neobičnu Mebijusovu traku od romana. Kroz ovu književnu avanturu, Fose iscrtava portret umetnika koji se suočava s verom i usamljenošću, istovremeno posmatrajući sopstveni odraz ili različite verzije sebe dok tonu u ponor. Društvo, iako prisutno, deluje daleko i mutno u ovom dubokom, egzistencijalnom narativu. "Ja sam neko drugi" je ne samo naslov, već i ključna tema koja postavlja pitanja o identitetu i samoospoznaji kroz bogat i kompleksan zaplet. Jun Fose iznova ističe svoju majstoriju u stvaranju književne Mebijusove trake koja vodi čitaoca kroz labirint ljudske duše.

Fose je stvorio neobičnu Mebijusovu traku od romana, u kojoj se umetnik bori sa verom i usamljenošću, i posmatra samog sebe, ili verzije sebe, dok tone u ponor. Društvo deluje daleko i mutno u ovom dubokom, egzistencijalnom narativu…

Pošalji