semoljski refreni o romanu ,,semolj ljudi okrugli sto o delu mira vuksanovića, bileća, 18 ix 2015 ii, dragan koprivica

SEMOLJSKI REFRENI. O ROMANU ,,SEMOLJ LJUDI" OKRUGLI STO O DELU MIRA VUKSANOVIĆA, BILEĆA, 18. IX 2015 II, DRAGAN KOPRIVICA

Dragan Koprivica

U zborniku Književno delo Mira Vuksanovića okupljeni su tekstovi prof. dr Jovana Delića, akademika Svetozara Koljevića, akademika Predraga Pipera, akademika Aleksandra Lome, dr Marka Nedića, prof. emeritusa dr Slavka Gordića, prof. dr Lidije Tomić, dr Lidije Delić, Nenada Stanojevića, dr Mića Cvijetića i mr Jelene Pavlović, sa zahvalnicom akademika Mira Vuksanovića.

U drugoj knjizi je studija Semoljski refreni prof. dr Dragana Koprivice.

Pošalji