sedmica

SEDMICA

Milosav Tešić
Podelite:
Stalni popust od 10%.

Prvo izdanje lirskog speva Sedmica objavila je Srpska književna zadruga 1999. godine. U ovo izdanje, drugo i dopunjeno, unete su četiri nove pesme (Sa žar-nebesa, Nad korov-grobom, Pod čelik-okom i Donje gnezdo), što je učinjeno i zato da bi početak ciklusa Mala služba bio ritmički raznovrstan; a pridodat je i rečnički tekst Naznake i razjašnjenja, s tumačenjima koja mogu biti od koristi čitaocu. U rasporedu pesama i epigrafa u drugom delu speva izvršene su manje izmene. Predgovor Aleksandra Jovanovića iz prvog izdanja ovde se štampa kao pogovor.

Pošalji