sedam principa korpusne metodike

SEDAM PRINCIPA KORPUSNE METODIKE

grupa autora
„Kroz ovaj izuzetno vredan udžbenik dr Zoran Ristović je vizionarski i s visokom preciznošću uspeo da pokaže budućim generacijama nastavnika stranih jezika i jezičkim stručnjacima da potpuna kreativnost dolazi prvenstveno iz eksperimentisanja, preispitivanja i potrebe da se permanentno inovira nastavni proces na svim obrazovnim nivoima.
Iako autor zagovara kompetentnu upotrebu tehnologije u nastavi, on ipak nedvosmisleno i čvrsto podržava doslednu primenu komunikativno-humanističkog pristupa u obrazovanju.?
Iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

„Sedam principa korpusne metodike: doba novih obrazaca jezičke pedagogije? predstavlja do sada najzrelije naučno delo dr Zorana Ristovića i svojevrsnu krunu njegovog dvadesetogodišnjeg rada u nastavi i petnaest godina njegovih naučnoistraživačkih pregnuća…autor čija su dosadašnja naučna istraživanja u oblasti metodike nastave engleskog jezika opredmećena u nizu knjiga koje su u našoj naučnoj zajednici dočekane sa zasluženim pohvalama…značajan doprinos pre svega metodici nastave, ali i lingvistici u celini.?Iz recenzije prof. dr Zorana Paunovića
Pošalji