novo
sećanje na devojku

SEĆANJE NA DEVOJKU

Ani Erno
"Sećanje na devojku" je duboko emotivno delo nobelovke Ani Erno koje se vraća u 1958. godinu, na dan kada je mlada protagonistkinja doživela svoje prvo seksualno iskustvo, koje će je pratiti kroz ceo život. Autorka nas uvodi u ovu autofikcionalnu slagalicu, istražujući kako je ta trauma oblikovala njen put ka depresiji i poremećaju ishrane. Više od pola veka kasnije, Ani Erno hrabro piše o ovom kompleksnom događaju, otvarajući duboke teme stida, krivice, i zabrane koje su obavijale seks u to vreme. Kroz "Sećanje na devojku", Ani Erno istražuje tumačenje i razumevanje sećanja, podsećajući nas da su sećanja mnogo više od jednostavnog povratka u prošlost - ona čine suštinu nas samih u trenucima sećanja.

Sećanje na devojku čini se kao deo koji je nedostajao da bi se sklopila autofikcionalna slagalica dela nobelovke Ani Erno. U ovom romanu ona se vraća u daleku 1958. godinu, u dan kada je doživela prvo seksualno iskustvo, zapravo traumu koja će je gurnuti ka depresiji i poremećaju ishrane.
Trebalo je da prođe više od pola veka da bi autorka mogla da piše o ovom, kako sama kaže, veoma složenom događaju. U to vreme za devojku iz radničke porodice seks je bio rascepljen kod koji je bilo teško dešifrovati: s jedne strane, neumoljivo povezivanje sa stidom, krivicom i zabranom, i zato, s druge strane, nemogućnost povezivanja sa željom i osećanjima čistim u svojoj izvornosti.
Sećanje na devojku pokreće tumačenje i razu+M18mevanje sećanja, koja su mnogo više od sećanja, ona su upravo mi, sada, u trenutku sećanja.

Pošalji