scenario

SCENARIO

Etela Farkašova
U višestruko nagrađivanom romanu Scenario Etela Farkašova se bavi pitanjem starenja i umiranja koje ne posmatra samo kao individualni psihološki problem, već kao važno društveno pitanje. Ove procese posmatra sa aspekta osobe koja kroz njih prolazi, odnosno iz perspektive žene koja je u ovom životnom dobu višestruko društveno marginalizovana. Roman je nagrađen najznačajnijim slovačkim nagradama: Anasfot litera, Nagrada „Ladislav Ćaški“ i Premija PEN centra.

Istakunuta slovačka književnica Etela Farkašova u svom višestruko nagrađivanom romanu Scenario govori o temi, koja se kao takva dotiče velike većine - starenja i umiranja. Govori o marginalizaciji kao društvenom pitanju i o procesima socijalne, ali i mentalne degradacije jedinke. O njenom dostojanstvenom nošenju sa tim procesom. O svesti značaja života. Njegove punoće i kad ste u poletu i prograsivnoj fazi, ali i kada ste u fazi životnog sumraka - život je sve to zajedno.

„Vrhunska esejistkinja i romanopisac, Etela Farkašova je ljudski bliska svakom tipu čitaoca, pošto se bavi univerzalnim temama koje se duboko dotiču svakog pojedinca.“

– Zdenka Valent Belić

Pošalji