savremeno kinesko društvo

SAVREMENO KINESKO DRUŠTVO

Li Ven
U Kini su se dešavale, dešavaju se i dešavaće se ogromne promene. U ovoj ogromnoj zemlji, čije stanovništvo sačinjava petinu svih žitelja na svetu, u toku je veliki preobražaj koji ima dalekosežne posledice. Kina svakog trenutka postiže velike uspehe i suočava se sa velikim problemima. Ova knjiga otkriva društvenu strukturu savremene Kine, njenu društvenu izgradnju, život i moral, i nastoji da kroz poređenje sa drugim zemljama, čitaocu pruži sažet uvid u sadržaj promena koje se odigravaju u savremenoj Kini.
Pošalji