savremena arhitektura i njen razvoj od kraja xix veka do danas

SAVREMENA ARHITEKTURA I NJEN RAZVOJ OD KRAJA XIX VEKA DO DANAS

Biljana Aranđelović

Knjiga Savremena arhitektura i njen razvoj od kraja XIX veka do danas pruža celovit prikaz razvoja savremene arhitekture kroz opis života i dela više od 90 vodećih arhitekata koji su u okviru glavnih arhitektonskih pravaca i grupa oblikovali i menjali svetsku arhitekturu i savremene gradove.. Prateći razvoj savremene arhitekture, principa i sistema, prikazana su ključna dela koja svedoče o inovativnim projektima i idejama koje su se nizale i realizovale.
Knjiga je bogato ilustrovana s više od 300 fotografija u boji.

Pošalji