savetodavna mišljenja u međunarodnom pravosuđu

SAVETODAVNA MIŠLJENJA U MEĐUNARODNOM PRAVOSUĐU

Slavoljub Carić

Ova knjiga predstavlja u znatnoj meri prerađenu magistarsku tezu na temu Savetodavna mišljenja Međunarodnog suda pravde, koju sam u februaru 1993. godine odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu prof. dr Stevan Đorđević, predsednik komisije, prof. dr Milenko Kreča, član komisije i prof. dr Gašo Knežević, član komisije.Od trenutka kada je teza pisana i branjena puno toga se izmenilo u vezi sa temom teze. Najpre, Međunarodni sud pravde dao je nekoliko novih savetodavnih mišljenja, koja nisu bila obrađena u magistarskoj tezi.

Pošalji