makart
satantango
rasprodato

SATANTANGO

Laslo Krasnahorkai
Prvi roman Lasla Krasnahorkaia Satantango odmah je raskinuo sa tradicijom mađarske književnosti i čitalačkoj publici ponudio nešto sasvim drugačije. Satantango obiluje složenim i višeznačnim dugim rečenicama, alegorijama i groteskom koje delikatno opisuju stanja junaka i situacije.
Podelite:

Laslo Krasnahorkai je svojim prvim romanom Satantango, objavljenim 1985, privukao interesovanje mađarske književne kritike i publike. Tim više što se poetika ovog romana nije mogla dovesti u vezu s vladajućim trendovima mađarske književnosti toga vremena. Sugestivna, meandrirajuće duga rečenica; vrtoglava višeznačnost zbivanja; apokaliptične, groteskne scene, koje se ne daju čitati kao alegorije aktualno političkih prevrata, a opet propituju mogućnosti otpora vladajućem režimu; zatim, snaga sveznajućeg pripovedačkog glasa koji opisuje najsuptilnije momente psihičkih kolebanja romanesknih junaka samo su neke od odlika Krasnahorkaijevog autorskog pisma.

Pošalji