san i druge drame

SAN I DRUGE DRAME

Jun Fose
"San i druge drame" nobelovca Juna Fosea ističu se minimalizmom i pročišćenim jezikom. Fose koristii kratke, ritmične replike i značajne pauze koje pretvaraju svaki dramski trenutak u poeziju. Kroz ova dela, Fose produbljuje razmatranje muško-ženskih odnosa i samog života, posmatrajući ih kao neku vrstu sna ili vakuma, gde vreme i prostor gube svoje konvencionalno značenje.

San i druge drame odlikuje izraziti minimalizam, pročišćen jezik kratkih, ritmičnih replika i pauza koje čine da dramski tekst postane poezija. Kroz njih Fose problematizuje muško-ženski odnos, ali i sam život, promatrajući ga sa specifične pozicije, kao neku vrstu sna ili vakuma, u kojoj vreme i prostor počinju da se krive i gube značenje.

U drami Toplo likovi uskaču u prošlo i buduće vreme pokušavajući da shvate sadašnje.

Drama San dešava se u jednom danu koji obuhvata živote mlade žene i mladog muškarca tokom koga oni postaju sredovečni, a zatim i stari par.

Ove oči slika je života u snolikom stanju. Likovi postoje u među-prostoru koji postaje njihova realnost.

U drami Tamo žena prati čoveka ka smrti. Međutim da li oni vide iste prizore na putu ka vrhu brda?

Pošalji