makart
samostrel u evropi i srbiji
1.188 rsd1.320 rsd
Ušteda 132 rsd (10%)
- +

SAMOSTREL U EVROPI I SRBIJI

Dušan Vasiljević
Podelite:
Nemanjićka Srbija i potonja despotovina su deo feudalne Evrope i neke opšte karakteristike vojnog uređenja, naoružanja i taktike su joj zajedničke sa drugim zemljama kontinenta. Ali svaki narod je imao i neke vojničke osobenosti, u zavisnosti od geografskih, klimatskih, ekonomskih faktora, kao i usled uticaja sa strane – od protivnika i saveznika. U pokušaju rekonstrukcije naoružanja i taktike tadašnje srpske vojske, autor je kombinovao prilično retke domaće izvore sa podacima o vojskama naroda koji su okruživali Srbiju ili onih koje su ovuda prolazile, bilo kao osvajači, saveznici ili najamnici. Ti uplivi se mogu podeliti na romejsko-vizantijske, bliskoistočne tj.
Pošalji