samo korak

SAMO KORAK

Stefan Sofronijević
U romanu Samo korak Stefana Sofronijevića mladost je samo početak puta kojim glavni junak otkriva svet sakriven iza privida reda, predapokaliptičnu stvarnost, propast i promene na „tajnoj mapi” života, u ezoterijskoj sferi kojom vladaju moći magičnog kamena i demonska sekta Vegrehajtista. Zato je i naslov simbolički intoniran. Naime, dovoljan je „samo korak” pa da čovek iskorači iz svog etičkog principa i da u borbi sa zlom i sam preuzme na sebe metodologiju svog protivnika. Stefan Sofronijević, odnosno njegov glavni junak, hoda tom tankom linijom između moralnih postulata svog ličnog sveta i apokaliptične stvarnosti, kojom se zlo širi progresivnim ubrzanjem.
Pošalji