šamanijada

ŠAMANIJADA

Slobodan Škerović
Podelite:
Šamanijada je ratničko delo. Odrediti ovaj fraktalni roman kao naučnu fantastiku bilo bi podjednako jednoznačno koliko i reći da je u pitanju postkastanedinska egzegeza. Ipak, teme i motivi sa kojima se naučna fantastika batrga od samog svog nastanka čine najmesnatiji deo Šamanijade.
Od kakve supstance se, zapravo, sastoji filozofsko jezgro ovog kapitalnog dela: pa, jasno je – od pogleda na sve dublji jaz koji brzi napredak nauke ostavlja prema njenim tumačima (futurolozima, piscima i kontekstualistima opšte prakse). Današnji teoretičari nauke i ljubitelji dobre, prosvećene i potkovane naučne fantastike suočeni su sa ovim jazom, a da ga često nisu ni svesni.
Pošalji